Persondata- og fortrolighedspolitik

Hvem er jeg? 

Mit navn er Tian Stephansen, og jeg er psykolog uddannet fra Aarhus Universitet i 2019.

Hvorfor har jeg en persondata- og fortrolighedspolitik? 

Som psykolog indsamler, behandler og opbevarer jeg oplysninger om dig og dit forløb. Jeg har tavshedspligt, og det er vigtigt for mig at du er informeret om forholdene for dine data i henhold til persondataforordningen/GDPR.

Hvornår og hvordan indsamles dine oplysninger? 

Når du kontakter mig (per telefonsamtale eller mail) om at begynde et forløb hos mig, gemmer jeg oplysninger som email og/eller telefonnummer inklusiv dit navn. Dette gælder også oplysninger du deler med mig løbende, som noteres i din journal. Hvis du vælger ikke at ville starte et forløb hos mig (altså, vi ikke planlægger og/eller mødes til en første session), så sletter jeg mails fra dig med det samme.

Journaloptegnelser 

Jeg opbevarer udelukkende de oplysninger, der er relevante ift. dit forløb hos mig – eller hvis der evt. skal indgås et senere samarbejde af anden art (fx undervisning eller foredrag).

De informationer jeg journalfører om dig som klient er kun dem jeg finder nødvendige for at støtte dig bedst muligt i forløbet. Jeg noterer ned hvad vi har talt om i sessionerne og derudaf antager jeg, at oplysningerne du giver mig, er korrekte. Desuden noterer jeg dine kontaktoplysninger, såsom adresse, fødselsdato etc.

Gennem dit forløb fører jeg journaloptegnelser. Dette gør jeg elektronisk og i et lukket, GDPR-sikret system (terapeutbooking.com). Journaloptegnelser kan fx være:

  • Livssyn, tanker og følelser du beskriver.

  • Nuværende og tidligere oplevelser i dit liv.

  • Drømme og refleksioner derom.

  • Problematikker i relationer.

  • Mine egne overvejelser om dit videre forløb og observerede problematikker.

  • Adfærdsmønstre og temaer, der udspiller sig – både i og udenfor vores 
 fællesrum.

Andet relevant ifm. dit forløb. 


Mailkorrespondance foregår gennem et krypteret system, der indbefatter, at vores mails ikke kan blive opsnappet inden de lander i indbakken. Derfor opfordrer jeg også til, at du videregiver personfølsomme oplysninger til mig udelukkende på mail eller telefonsamtale. Opbevaring af samtale-tråde i din email indbakke er dog på eget ansvar. 


Det er min prioritet at dine oplysninger er sikre hos mig og er fortrolige, og det er derfor også kun mig der har adgang til systemerne hvor de opbevares.

Hvad er formålet med indsamlingen? 

Mit formål med at indsamle kontaktoplysninger, føre journal og videooptage vores samtaler er for at jeg kan støtte dig på bedste vis og højne kvaliteten af terapien. Din journal hjælper mig til at have overblik over dit igangværende forløb, genopfriske information som kan være væsentlig i kommende sessioner, samt holde fokus og retning i processen. 


I supervisionen vil videooptagelserne primært blive brugt til at udpege specifikke situationer i terapien, hvor jeg kan blive en endnu bedre psykolog for dig.

Hvem har adgang til dine oplysninger? 
Det er kun mig, der har adgang til dine kontaktoplysninger og de videregives ikke uden dit samtykke.

Selv har du fuld adgang til din journal, såfremt du ønsker det – også kaldet aktindsigt. Dette kan fx være fordi du vil tjekke om oplysningerne er korrekte, eller som led i terapien, hvor du kan læse min udlægning af dit forløb. Du kan også spørge mig, hvis du er i tvivl om jeg har noteret de rette oplysninger. Vil du have din journal udleveret skal du kontakte mig direkte, hvorefter jeg samler og sender dig den som tekst-fil i til din mail.

Du har derudover også ret til at få overført dine oplysninger og journal til en anden behandler (psykolog, psykoterapeut osv.), hvis du ønsker det.

Supervision 

Jeg går i supervision, for løbende at modtage sparring ift. dit forløb. Dette er for at jeg fortsat kan tilbyde dig som klient et solidt, fagligt fundament at basere terapien på. Det betyder, at jeg aktivt får støtte fra en supervisor og evt. en supervisionsgruppe, som alle også har tavshedspligt. Kort sagt betyder dette, at den tavshedspligt jeg har overfor dig i vores samarbejde forlænges til supervisor og medsupervisander. Disse personer vil selv være sundhedspersonale – oftest psykologer.

Hvordan kan du sørge for, at jeg sletter/retter dine oplysninger? 

Du kan altid kontakte mig på psykologtianstephansen@protonmail.com og bede mig slette eller rette dine oplysninger, indenfor de 5 år jeg ellers lovpligtigt skal opbevare dem. Her er det vigtigt, at du specificerer, hvilke oplysninger, du ønsker slettet.

Indsamling af oplysninger ved brug af cookies på hjemmesiderne 

Mine hjemmesider anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende. Cookies har til formål at genkende ”dig” således at der huskes indstillinger fra tidligere besøg, samt udføres statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som fx virus.

Du vælger selv, når du besøger min side, om du vil acceptere cookies og hvad de må bruges til. Det er muligt at slette eller blokere for cookies på enheden du besøger hjemmesiden fra. Vejledning til dette finder du med en hurtig google-søgning – fx “blokere/slette cookies.”

Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Links til persondataloven

Dansk:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Engelsk:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DA