Undervisning i køn og seksualitet

Jeg laver undervisning i køn og seksualitet med fokus på sociale normers magt over vores forståelse af LGBT+. Formatet af undervisningen kan tage samtlige former – fx en appetitvækker til fyraftensmødet, et tankevækkende foredrag til seminaret, eller et grundigt undervisningsforløb over flere omgange.

Undervisning og workshops

Til jer der gerne vil have mulighed for at fordybe sig i normers magt og normkritik tilbyder jeg et praksisorienteret format. Her er der tale om workshops med cases, gruppearbejde og øvelser. Formålet er at omdanne teori til praktiske redskaber og strategier. Hvad end om du er fagperson, der skal ud i dit virke, eller om du er privatperson, der ønsker at have normkritikken med dig.

Når jeg underviser, er mit mål at gøre stoffet vedkommende og lavpraktisk. Sådan kan vi klædes på til virkeligheden på den anden side af den (nogle gange tørre) teori. Desuden prioriterer jeg personligt nærvær i undervisningen, så det bliver et tryggere rum for læring og nysgerrighed. Vi er her IKKE for at kritisere hinandens læringsrejse. Vi er her for at LØFTE nysgerrighed.

undervisning i køn og seksualitet

Foredrag og oplæg

Når jeg holder foredrag prioriterer jeg først at præsentere et fælles sprog. Både når det kommer til termer for køn og tiltrækning, men også for normer og normkritik. Sprog har en stor magt over den måde vi møder og oplever verden, og det er det første vigtige trin mod at tale hensigtsmæssigt om hvad vi finder “normalt” >< “unormalt.” Jeg inkluderer også jordnære eksempler på, hvordan normer for køn og seksualitet viser sig i hverdagen og vores kultur.

Til et foredrag er det mit mål at fremelske samtaler om hvordan vi kan skabe mere rum til flere mennesker, og tage os af vores følelser omkring anderledeshed.

Har I ønsker om at stille skarpt på andre normer og minoritetsgrupper end LGBT+, så tager jeg hellere end gerne en dialog med jer. På den måde kan jeg bedst tilbyde et vidensbaseret og kvalificeret foredrag.