ISTDP psykolog i Aarhus

Metoden ISTDP står (på dansk) for Intensiv Psykodynamisk Korttidsterapi. 

Denne metode er ambitiøs og stiller os en klar opgave. At hjælpe dig til at blive fri for de symptomer og adfærdsmønstre der dikterer dit liv – fx angst, depression, handlinger du fortryder, selvkritik, stress eller andet. Fri til at træffe store og små beslutninger, komme nærmere dig selv og dine kære, og give plads til hele dig

Hvordan gør vi det?

Ved nysgerrigt og beslutsomt at kigge på det, du oplever som et problem nu-og-her, hvor du holdes fanget af dine symptomer. På denne måde kan vi få øje på din indre konflikt – hvilke dele af dig der ikke får tiltrængt plads og som undertrykkes på måder, der går udover dig

ISTDP i Aarhus
normkritisk supervision

Hvorfor gør vi det sådan?

Hvis mit hus står i flammer har jeg brug for brandvæsnets hjælp. Ligesådan kan jeg gå til en psykolog, når jeg mistænker at jeg selv bidrager til min problemstilling. Vores symptomer kan blive skabt eller vedligeholdt af vores egne vaner og behandling af os selv. 

Til at forstå følelsesmæssige problemer har vi brug for at kigge på dine følelser. De er et indre kompas for mening og retning i vores liv. Som børn kan vi tillære at udtrykke eller undertrykke følelser og impulser, for at sikre kærlighed og omsorg fra personer, der skal passe på os. Oplevede vi konflikt idet vi hævdede os selv, vores behov eller følelser, så finder det kloge barn andre måder at sikre sig hvad det har brug for – også selvom dette er på bekostning af sig selv. Hvad der kan have været en vigtig overlevelsesstrategi som barn kan dog være lidelsesfuldt som voksen. Her kan terapi være et nødvendigt skridt til at kaste de vanskelige, usynlige mønstre af sig.

På denne måde arbejder vi psykodynamisk. Altså, vi tegner streger mellem din nutid, fortid og ikke mindst hvad der sker i dig i under samtalen. Det er sjældent tydeligt, hvordan gamle mønstre udspiller sig i nuet – det er trods alt ganske underbevidst. Når det underbevidste bliver bevidst, så kan vi langt lettere navigere i vores liv med intention og selvomsorg. 

Derfor arbejder vi intensivt med de blokeringer, der stopper dig i at mærke eller handle på dine følelser og behov på en hensigtsmæssig måde.

Hvad er min rolle i terapien?

Jeg er et ekstra sæt øjne til at se, hvad der kan være svært at se selv, og jeg vil altid tilstræbe mig at være aktiv såvel som lyttende. Jeg er allieret med den del af dig der sidder i stolen, fordi du helhjertet ønsker forandring. 

Jeg kan desværre ikke forære dig den forandring – omend jeg gerne ville. Men sammen kan vi gå imod de usynlige mønstre, som forhindrer dig i at mærke dig selv og give plads til vigtige dele af dig. For det er dig der indeholder kraften til for at skabe forandring.